C=1581


Najczęstrze problemy ze stacją C=1581.

      Wkrótce po pojawieniu się na rynku, w stacji 1581 wykryto kilka problemów, które w późniejszym czasie wyeliminowano. Lecz zanim to się stało, owe problemy dręczyły posiadaczy użytkowników nowych stacji dyskietek. Możemy wyróżnić trzy podstawowe problemy z jakimi borykali się użytkownicy stacji 1581:

1. Pierwszym z nich był nieprawidłowo uziemiony zacisk J1, na płycie głównej stacji, który pozwalał stacji na skok głowicy o 6ms.

2. Kolejnym była zła partia kontrolerów stacji WD1770, których symptomem było zniszczenie katalogu plików na dyskietce po jej wcześniejszym skopiowaniu. W późniejszych modelach, układ ten zastąpiono scalakiem WD1772.

3. Ostatnim najczęstrzym problemem stacji, było złe zlutowanie pinu 10 w przełączniku U10, które powodowało że komputer nie widział stacji dyskietek - "device not present".

      Jeżeli masz stację 1581 i występuje w niej, których z tych problemów, mam nadzieje że ten plik pomoże tobie w usunięciu usterki.

Na podstawie:
Ray Carlsen CET
CARLSEN ELECTRONICS

Ryan